ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Çevreye dost, doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş Türkiye’nin elektrikli ev aletleri tasarımı, üretimi ve satışını yapan TEBA olarak ilgili taraf ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak sürdürdüğü faaliyetlerimizde;

 

Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı,

Çevresel risk değerlendirme çalışmaları ile faaliyetlerimizde gerçekleşebilecek çevresel olay ve kazaların oluşmasını önlemeyi,

 

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli ve

ekonomik kullanarak tüketimi azaltmayı,

Atıklarımızı kaynağında azaltmak için çalışmayı, atıkları geri kazanım sürecine dahil etmeyi ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı,

Çalışanlarımızın çevre bilincini eğitimlerle arttırmayı,

 

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevresel konularda yapacağı önerileri değerlendirmeyi ve çevre performansına katkı sağlayarak önerileri uygulamayı,

Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, iç denetimlerle çevre performansımızı artırmayı taahhüt ederiz.

TEBA 2019 © | All rights are reserved.